تمرکز ®

سمپوزیوم انجمن روانشناسی عرفانی در کنفرانس انجمن روانشناسی آمریکا

در روز یازدهم آگوست ۲۰۱۹، متخصصین در رشته های گوناگون از جانب انجمن روانشناسی عرفانی، در کنفرانس ...

بیشتر بخوانید

سمپوزیوم انجمن روانشناسی عرفانی در کنفرانس انجمن روانشناسی غرب

در روز بیست و هفتم ماه آوریل ۲۰۱۹، متخصصین حرفه ای در رشته های گوناگون از جانب انجمن روانشناسی عر...

بیشتر بخوانید

کنفرانس طب و مذهب

در تاریخ ۲۹ الی ۳۱ مارس ۲۰۱۹، انجمن روانشناسی عرفانی در کنفرانس طب و مذهب شرکت نموده و برنامه ای ...

بیشتر بخوانید

دوازدهمین کنفرانس سالیانه "انجمن روانشناسی انسانگرا" 

درروز بیست و سوم ماه مارس سال ۲۰۱۹، دردوازدهمین کنفرانس سالیانه "انجمن روانشناسی انسانگرا"، انجمن...

بیشتر بخوانید

شرکت اعضای انجمن روانشناسی عرفانی® در کنفرانس سالانه روانشناسی

در روز ۲۶ آوریل ۲۰۱۸، انجمن روانشناسی عرفانی در نود و هشتمین کنفرانس انجمن روانشناسی غرب در شهر ...

بیشتر بخوانید

کنفرانس طب و دین ۲۰۱۸

انجمن روانشناسی عرفانی ® در کنفرانس طب و دین ۲۰۱۸ شرکت داشت. این کنفرانس سالیانه در یک بنای تار...

بیشتر بخوانید

شرکت انجمن روانشناسی عرفانی در کنگره جهانی روان درمانی ۲۴-۲۸ ژوئیه، پاریس

انجمن روانشناسی عرفانی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در هشتمین کنگره جهانی روان درمانی که با عنوان...

بیشتر بخوانید

هجدهمين برنامه آموزشى روانشناسى عرفانى: آرامش درونى

افرادى كه در برنامه آموزشى روانشناسى عرفانى ثبت نام و شركت كرده بودند، روزى توام با استراحت آرامش...

بیشتر بخوانید

زيستن در تعادل

انجمن روانشناسى عرفانى و انجمن تصوّف مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در دانشگاه ساكرامنتو، در روز ٢٧...

بیشتر بخوانید

روانشناسى عرفانى: زيستن در تعادل

در پی‌ بزرگداشت پنجمین سالگرد برگزاری کلاسهای‌ تمرکز در دانشگاه برکلی، انجمن روانشناسی‌ عرفانی و ...

بیشتر بخوانید