گفتگو بین ادیان

آموزش تمرینات تمرکز توسط مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در مراسم سالیانه گفتگو میان ادیان در سن دیگو

در روز بیست و هفتم ماه فوریه ۲۰۲۰، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در سومین مراسم سالیانه مناجات بین...

بیشتر بخوانید

میزگرد گفتگو میان ادیان جوانان در فریسکو

در تاریخ بیستم فوریه ۲۰۲۰ ، داوطلبان جوان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® دالاس در میزگرد گفتگو و ات...

بیشتر بخوانید

گردهمایی گفتگوی ادیان در ایالت نیومکزیکو

روز بیستم فوریه ۲۰۲۰ شاگردان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® آلبوکرکی با جمعی از پیروان ادیان مختلف ...

بیشتر بخوانید

جلسه ماهانه انجمن روحانیون وست ولی

در تاریخ سیزده فوریه ۲۰۲۰، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® که بمدت دوسال عضوی از انجمن روحانیون وست ...

بیشتر بخوانید

گردهمایی ادیان شیکاگو با حمایت مجلس ادیان جهان

در روز ششم فوریه سال ۲۰۲۰ تعدادی از شاگردان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® خانقاه شیکاگو/میلواکی، د...

بیشتر بخوانید

گردهمایی گفتگوی ادیان در ایالت نیومکزیکو

روز شانزدهم ژانویه ۲۰۲۰ داوطلبین مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® آلبوکرکی با جمعی از پیروان ادیان مخ...

بیشتر بخوانید

سخنانی در مورد تصوف و اسلام در گردهمایی گفتگو میان ادیان در دالاس

درتاریخ نهم ژانویه ۲۰۲۰ ، داوطلبان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® دالاس، در گردهمایی گفتگو میان اد...

بیشتر بخوانید

حضور در جلسه ماهیانه "انجمن گفتگوی ادیان سن دگیتو" در شهر سن دیگو

در روز هشتم ژانویه ۲۰۲۰، انجمن تصوف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در جلسه ماهیانه "انجمن گفتگو می...

بیشتر بخوانید

گردهمایی ماهیانه مجمع گفتگوی ادیان در سن دیگو

در روز هفتم ژانویه ۲۰۲۰ , انجمن تصوف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در جلسه ماهیانه مجمع گفتگو میان...

بیشتر بخوانید

ارائه سخنانی در مورد "عرفان اسلامی و عدل" توسط انجمن تصوف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®

در روز ششم ژانویه ۲۰۲۰ , انجمن تصوف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در پاسخ به دعوت گروه "ادیان و عد...

بیشتر بخوانید

معرفی عرفان اسلامی در جشن خاج شویان مسیحیان در مونترال

در تاریخ پنجم ژانویه ۲۰۲۰، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®، به دعوت یک مرکز دانشجویی مسیحی در یکی‌ ا...

بیشتر بخوانید

محفل نور: شبی مملو از مناجات

در روز بیست و دوم دسامبر ۲۰۱۹، جمعی از شاگردان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® لس انجلس، در مراسم من...

بیشتر بخوانید

جلسه ماهیانه انجمن همبستگی ادیان

در روز هفدهم دسامبر ۲۰۱۹، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® لس انجلس، میزبان جلسه ماهیانه انجمن همبستگ...

بیشتر بخوانید

مراسم بین الادیانی شبات در فریسکو

در تاریخ سیزدهم دسامبر ۲۰۱۹،‌ مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® دالاس به دعوت کنیسای شیرتیکوای فریسکو...

بیشتر بخوانید

کنفرانس سالیانه گفتگوی ادیان در میلواکی

در تاریخ پنجم دسامبر ۲۰۱۹، جمعی از شاگردان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® خانقاه شیکاگو/میلواکی، در...

بیشتر بخوانید

گردهمایی ماهیانه مجمع گفتگوی ادیان در سن دیگو

در روز دوم دسامبر ۲۰۱۹ انجمن تصوف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در جلسات ماهیانه مجمع گفتگو میان ا...

بیشتر بخوانید

گردهمایی سالانه شکرگزاری در سن دیگو

در روز بیستم نوامبر ۲۰۱۹ مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®، در یازدهمین گردهمایی سالانه شکرگزاری گفتگو...

بیشتر بخوانید

معرفی عرفان و بازدید از خانقاه اوهایو توسط اعضای کلیسای لوترن

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در کلمبوس، اوهایو در تاریخ نهم نوامبر ۲۰۱۹ میزبان افرادی از کلیسای ل...

بیشتر بخوانید

گرد همایی ماهیانه اتحادیه گفتگوی ادیان شهر فریسکو

در روز ششم نوامبر ٢٠١٩، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® دالاس گرد همایی ماهیانه اتحادیۀ گفتگوی ادیان...

بیشتر بخوانید

حضور شاگردان مکتب طریقت اویسی شاہ مقصودی ® دنور در جلسه گفتگوی ادیان

اعضای مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® دنور در ایالت کلرادو در تاریخ ششم نوامبر ۲۰۱۹ در یک گردهمایی ا...

بیشتر بخوانید

مشارکت انجمن تصوف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در راهپیمایی همبستگی ادیان

در تاریخ بیست و هفتم اکتبر ۲۰۱۹ اعضای انجمن تصوف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در راهپیمایی سالیان...

بیشتر بخوانید

گردهمایی گفتگوی ادیان در ایالت نیومکزیکو

روز هفدهم اکتبر ۲۰۱۹ شاگردان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® آلبوکرکی با جمعی از پیروان مذاهب مختلف...

بیشتر بخوانید

حضور مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در جلسه ماهیانه گفتگوی ادیان در شهر سن دیگو،جنوب کالیفرنیا

در روز یازدھم اکتبر ٢٠١٩، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در جلسه ماھیانه "انجمن گفتگوی ادیان" در شھ...

بیشتر بخوانید

حضور در جلسه ماهیانه "انجمن گفتگوی ادیان سن دگیتو" در شهر سن دیگو

در روز دوم ماه اکتبر، سال ۲۰۱۹، انجمن تصوف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در جلسه ماهیانه "انجمن گف...

بیشتر بخوانید

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® سن دیگو، میزبان میزگرد صلح بین ادیان به مناسبت روز جهانی‌ صلح

در روز بیست و یکم سپتامبر ۲۰۱۹ و به مناسبت روز جهانی‌ صلح، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® درسن دیگو...

بیشتر بخوانید

گردهمایی گفتگوی ادیان در ایالت نیومکزیکو

در روز پنجشنبه نوزدهم سپتامبر ۲۰۱۹ شاگردان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® آلبوکرکی با جمعی از پیرو...

بیشتر بخوانید

حضور مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در جلسه ماهیانه گفتگوی ادیان در شهر سن دیگو،جنوب کالیفرنیا

در روز دوازدهم سپتامبر ۲۰۱۹، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در جلسه ماهیانه "انجمن گفتگوی ادیان" در...

بیشتر بخوانید

شرکت مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® برکلی در برنامه گردهمایی صلح

شاگردان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® شهر برکلی در روز یازدهم سپتامبر ۲۰۱۹ در جلسه گردهمایی برای ص...

بیشتر بخوانید

شرکت مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در فستیوال ملل سنت لوییس

دوازدهمین جشنواره سالانه فستیوال ملل در تاریخ ۲۴و ۲۵ آگوست ۲۰۱۹ در شهر سنت لوییس ایالت میسوری، و...

بیشتر بخوانید

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در مراسم بین المللی هفته گفتگوی ادیان "فرشینه ایمان" شرکت می‌کند

در روز یازدهم ماه آگوست، سال ۲۰۱۹، انجمن تصوف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® درمراسم افتتاحیه هفته ...

بیشتر بخوانید

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® گردهمایی ادیان

شاگردان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® مرکز کلرادو در تاریخ سی ام ژوئیه ۲۰۱۹ درموسسه کلیمی ”هارتمن ...

بیشتر بخوانید

گردهمایی گفتگوی ادیان در ایالت نیومکزیکو

روز پنجشنبه هجدهم ژوئیه ۲۰۱۹ شاگردان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® مرکزآلبوکرکی با جمعی از پیروان ...

بیشتر بخوانید

حضور در جلسه ماهیانه "انجمن گفتگوی ادیان سن دگیتو" در شهر سن دیگو

در روز سوم ماه ژوئیه سال ۲۰۱۹، انجمن تصوف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® درجلسه ماهیانه انجمن گفتگو...

بیشتر بخوانید

فستيوال گفتگوى اديان درشیکاگو/میلواکی

در روز بیست و دوم ژوئن ۲۰۱۹ تعدادی از شاگردان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® خانقاه شیکاگو/ میلواک...

بیشتر بخوانید

گردهمایی گفتگوی ادیان در ایالت نیومکزیکو

در روز پنجشنبه بیستم ماه ژوئن ٢٠١٩ مكتب طريقت اويسی شاه مقصودی® آلبوکرکی در جلسه‌ای با حضور چندين...

بیشتر بخوانید

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® دالاس میزبان گردهمایی اتحادیه گفتگوی ادیان

در روز نوزدهم ماه ژوئن ۲۰۱۹، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® دالاس گرد همایی ماهیانه اتحادیۀ میان اد...

بیشتر بخوانید

حضور انجمن تصوف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در گردهمایی گفتگوی ادیان در شهر سن دیگو

در پی حادثه اسفناک تیر اندازی که در کنیسه خباد شهر پاوی سن دیگو، واقع در ایالت کالیفرنیا در تاریخ...

بیشتر بخوانید

حضور در جلسه ماهیانه "انجمن گفتگوی ادیان سن دگیتو" در شهر سن دیگو

در روز پنجم، ماه ژوئن، سال ۲۰۱۹، انجمن تصوف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در جلسه ماهیانه انجمن گف...

بیشتر بخوانید

"الرحمن" - معرفی عرفان اسلامی در گردهمایی گفتگوی ادیان در شمال کالیفرنیا

چهارمین گردهمایی ماهیانه انجمن گفتگوی ادیان شهر دنویل کالیفرنیا روز یکشنبه دوم ژوئن ۲۰۱۹ با حضور ...

بیشتر بخوانید

مراسم افطار در خانقاه لس آنجلس

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در لس آنجلس در تاریخ بیست و یکم ماه می ۲۰۱۹ میزبان مراسم افطار با حض...

بیشتر بخوانید

روز ملی مناجات ۲۰۱۹ به میزبانی شهردار لس آنجلس

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® به مناسبت روز ملی مناجات، در روز دوم می ۲۰۱۹، در مراسم صبحانه شهردار...

بیشتر بخوانید

بزرگداشت روز ملی‌ مناجات در شهرسن دیگو در کالیفرنیا

در روز دوم ماه می سال ۲۰۱۹، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®، در پاسخ به دعوت برگزار کنندگان مراسم سا...

بیشتر بخوانید

روز ملی مناجات ۲۰۱۹ در دالاس

در روز دوم ماه می ۲۰۱۹، روز ملی مناجات، شهر پلینو میزبان یک گردهمایی با حضور پیروان مذاهب مختلف ب...

بیشتر بخوانید

گفتگوى اديان : شفقت و مهربانی

در روز یکشنبه هفتم آوریل ۲۰۱۹ دانشجویان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در دومین گردهمایی ماهیانه ا...

بیشتر بخوانید

برنامه گفتگو میان ادیان در فریسکو – صلح در ایمان

در روز ۳۱ مارس ۲۰۱۹ در خانقاه دالاس برنامه سخنرانی تحت عنوان صلح و ایمان تشکیل گردید. در این برنا...

بیشتر بخوانید

پرورش بذر عشق و رحمانيت: انجمن گفتگوى اديان منطقه كانترا كاستا

انجمن گفتگوى اديان منطقه كانترا كاستا در ايالت كاليفرنيا يك سرى جلسات گردهمايي يك روزه در اولين ي...

بیشتر بخوانید

میزگرد گفتگوی ادیان بمناسبت روز جهانی زن

در روز هشتم مارس ٢٠١٩ اعضاى مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در كادر گفتگو و پرسش و پاسخ كه به مناسبت...

بیشتر بخوانید

گشايش قلبها - گسترش حلقه هاى صلح

اعضاى مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در روز دوم مارس ٢٠١٩ در برنامه اى با عنوان " گشايش قلبها - گست...

بیشتر بخوانید

جشن موسيقى به مناسبت هفته جهانى همبستگى میان اديان

در روز دهم فوريه سال ٢٠١٩، اعضاى مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در جشن موسيقى به مناسبت هفته جهانى ...

بیشتر بخوانید

شرکت انجمن تصوف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در مراسم دعا و همبستگی مذاهب

در روز هفتم فوریه ۲۰۱۹ اعضای انجمن تصوف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در مراسم دعا و همبستگی مذاهب...

بیشتر بخوانید

برنامه ناهار در مسجد پلینو

در جریان فعالیتهای بین الادیان،‌ مسجد پلینو از مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® دالاس دعوت به شرکت در...

بیشتر بخوانید

گفتگومیان ادیان: معنای صلح

نوجوانان و جوانان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® ، مرکز ونکوور در تاریخ بیست و چهارم نوامبر ۲۰۱۸ او...

بیشتر بخوانید

جشن بین المذاهب شکرگزاری

در روز پنج شنبه بیست و دوم نوامبر سال ۲۰۱۸ اعضای انجمن تصوف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در چهارد...

بیشتر بخوانید

جلسه ساليانه انجمن گفتگوی ادیان منطقه كانترا كاستا در ايالت كاليفرنيا

در روز یازدهم نوامبر ٢٠١٨ شاگردان مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در جلسه ساليانه انجمن گفتگو میان ا...

بیشتر بخوانید

شب گفتگو با بوداییان اوهایو

مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در شهر كلمبوس ايالت اوهايو در تاريخ نهم نوامبر ٢٠١٨ ميزبان جمعی از پ...

بیشتر بخوانید

شب دعا در جمع یهودیان میلواکی و شیکاگو

در تاریخ بیست و هفتم اکتبر ۲۰۱۸ طی یک حادثه تیراندازی که در کنیسای شهرپیتسبورگ آمریکا رخ داد تعدا...

بیشتر بخوانید

شرکت انجمن تصوف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی در شب دعا

در تاریخ بیست و هشتم اکتبر ۲۰۱۸، داوطلبان خانقاه مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در دالاس در گردهمای...

بیشتر بخوانید

معرفی عرفان اسلامی در گردهمایی گفتگوی ادیان در ایالت نیومکزیکو

در روز پنجشنبه هجدهم اکتبر ٢٠١٨ شاگردان مكتب طريقت اويسی شاه مقصودی® در آلبوکرکی درجلسه ای با حضو...

بیشتر بخوانید

ضیافت و گفت‌‌‌وشنود میان ادیان

روز یکشنبه نوزدهم اوت ۲۰۱۸ مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® خانقاه میلواکی/شیکاگو میزبان یک گردهمایی ...

بیشتر بخوانید

مراسم افطار در خانقاه دالاس

خانقاه دالاس در تاریخ دوم ژوئن ۲۰۱۸، میزبان مراسم افطار با حضور پیروان مذاهب گوناگون بود. در این ...

بیشتر بخوانید

روز ملی دعا ۲۰۱۸ در دالاس

در روز سوم ماه می ۲۰۱۸، روز ملی دعا، شهر پلینو میزبان یک گردهمایی با حضور پیروان مذاهب مختلف، جهت...

بیشتر بخوانید

گفتگوی ادیان در رابطه با موضوعات اجتماعی

در تاریخ ۱۸ ‌‌ژانویه ۲۰۱۸ ، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® دردالاس در گردهمایی بین الادیان به همراه...

بیشتر بخوانید

حمایت جامعه بین‌الادیان از افراد بی‌خانمان

در روز سوم دسامبر ۲۰۱۷ اعضای مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در لس انجلس بدعوت از مدیر بخش و یکی از ...

بیشتر بخوانید

نمایشگاه هنری بین الادیان- همکاری و پیوند

در تاریخ سوم دسامبر ۲۰۱۷ اعضای مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در چهارمین نمایشگاه هنری بین‌الادیان ...

بیشتر بخوانید

در همسايگى ما كيست؟ نگاهى عميق به جامعه ما بين الاديان

انجمن تصوف مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® به دعوت مركز LEAD در دانشگاه بركلى در جلسه اى تحت عنوان "...

بیشتر بخوانید

گفتگوی ادیان: مشعل امید

در تاریخ ٢١ اکتبر سال ٢٠١٧، تعدادی از شاگردان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® خانقاه شیکاگو/میلواکی ...

بیشتر بخوانید

شب شعر و موسيقى و گفتگوى اديان

در روز ١٩ اکتبر سال ٢٠١٧، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®، خانقاه ساکرامنتو، در ششمین مجمع سالیانه ب...

بیشتر بخوانید

معرفى عرفان و مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در شهر سنت لوييس

در تاریخ ١٥ اكتبر ٢٠١٧، چند تن از اعضاى مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در سنت لوییس بدعوت يك موسسه ...

بیشتر بخوانید

دهمين سالگرد برپايى پارلمان اديان جهان در جنوب كاليفرنيا

در روز ١٤ اكتبر ٢٠١٧، انجمن تصوف مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در جشن دهمين سالگرد برپايى پارلمان ...

بیشتر بخوانید

راهپيمايى همبستگى مذاهب

اعضاى مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در لس انجلس، در راهپيمايى همبستگى مذاهب كه در تاريخ ١٠ سپتامب...

بیشتر بخوانید

نيايش صلح در سنت لوييس

در روز ٦ اوت ٢٠١٧ مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در شهرسنت لوييس در يك گردهمايى به ميزبانى يك مركز ...

بیشتر بخوانید

كنفرانس مطبوعاتى: زمان محبت

در روز ٢٠ ژوئيه ٢٠١٧، چند تن از اعضاى مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در يك كنفرانس مطبوعاتى با حضور...

بیشتر بخوانید

گردهمايي بين الاديان به مناسبت ماه مبارك رمضان‎

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷ میزبان گردهمایی بین الادیان به مناسبت ماه مبار...

بیشتر بخوانید

گفتگو ميان اديان: روزه

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در شیکاگو/میلواکی در روز یکشنبه ٤ ژوئن سال ٢٠١٧، بمنظور بزرگداشت ماه...

بیشتر بخوانید

گردهمايى بین الادیان و بزرگداشت روز دعا و نيايش در دالاس

در روز ملی دعا و نيايش، به تاریخ ٤ می ماه ٢٠١٧، شهر پلینو در حومه دالاس میزبان يك گردهمايى بین ال...

بیشتر بخوانید

گفتگو ميان اديان: آيا دين در زندگى روزمره ضرورى است؟

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در شیکاگو/میلواکی در روز یکشنبه ٢٣ آوریل ٢٠١٧، میزبان حدود ٧٠ نفر از...

بیشتر بخوانید

گفتگو ميان اديان در نيوجرسى

اعضاى مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® درنيوجرسى در يك سمينار چهار هفته اى بمنظور ايجاد تفاهم و درك م...

بیشتر بخوانید

گردهمایی بين الاديان در مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® دالاس

در روز ٢٤ مارس ٢٠١٧، يك گردهمایی بمناسبت عيد نوروز در مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® دردالاس با حضو...

بیشتر بخوانید

عيد نوروز و روز جهانى شادمانى

در روز ١٩ مارس ٢٠١٧، مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در لس انجلس ميزبان چند تن از مقامات منتخب شهرى ...

بیشتر بخوانید

مناجات و تمركز® با همكارى مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® و عبادتگاه ایسیا

انجمن صوفى مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® با همكارى عبادتگاه ايسيا برنامه مناجات و تمركز® بين الادي...

بیشتر بخوانید

جلسه مذاكره مراكز دينى و پليس لس انجلس

مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® كه عضو شوراى روحانيون اداره پليس منطقه ولى است، به دعوت از اداره پلي...

بیشتر بخوانید

گفتگوى فرهنگ ها در ميلواكى

اعضاى مكتب طريقت اويسی شاه مقصودی®، در شيكاگو/ ميلواكی در يك گردهمايی با موضوع "هويت" که بیش از ص...

بیشتر بخوانید

روز جهانى اتحاد و همبستگى بين الاديان

سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ هفته اول ماه فوریه را به عنوان هفته جهانى اتحاد و همبستگی بین الادیان...

بیشتر بخوانید

گردهمایی ادیان

مکتب طریقت اویسی شاہ مقصودی® مرکز دنور کلرادو در”کمیته گفتگو” که باهمکاری” جامعه ادیان کلرادو“ تش...

بیشتر بخوانید

محيطى سالم براى پرورش صلح

در روز ٤ دسامبر ٢٠١٦، انجمن تصوّف مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® به همراه سازمان علم مسيحيت بركلى، ...

بیشتر بخوانید

مراسم مسار (Mussar) و دعا و نيايش يهودى

اعضاى انجمن تصوف مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در تاريخ ٣ دسامبر ٢٠١٦ به دعوت از عبادتگاه يهودى اي...

بیشتر بخوانید

کنفرانس سالانه گفتگو ميان ادیان میلواکی

در تاریخ ١ دسامبر ٢٠١٦، هشت تن از دانش آموزان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در شیکاگو/میلواکی، در ...

بیشتر بخوانید

گردهمايى اديان بمناسبت روز جهانى ايدز

در روز پنجشنبه ١ دسامبر سال ٢٠١٦، چند تن از اعضاى مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®، مرکز شیکاگو/میلوا...

بیشتر بخوانید

گردهمایی روز شکرگذاری در مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در دالاس

در روز ٢٦ نوامبر ٢٠١٦، يك گردهمایی میان مذهبی در مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در دالاس با حضور پي...

بیشتر بخوانید

مراسم نيايش و شكرگزارى بين الاديان

انجمن تصوف مكتب طريقت اويسى شاه مقصوى® درتاريخ ٢٣ نوامبر ٢٠١٦ در مراسم نيايش و شكرگزارى بين الادي...

بیشتر بخوانید

نمايشگاه تصويرى ماه مبارك رمضان

در روز دوشنبه ٢١ نوامبر ٢٠١٦، مرکز زنان مسلمان ائتلاف میلواکی از مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® دعو...

بیشتر بخوانید

تئوری "من": بعد درونی رهبری - اصول برگرفته از عرفان اسلامی

در روز ١٩ نوامبر ٢٠١٦ انجمن تصوّف مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در ششمين كنفرانس ساليانه گفتگوى اد...

بیشتر بخوانید

برنامه ويژه ٢٠١٦: دگرگونى

سازمان نيوگراند سازمانى است كه در زمينه بهبود روابط مسلمانان و يهوديان در آمريكا فعاليت مينمايد. ...

بیشتر بخوانید

احیای صلح: الهام، آموزش و پرورش، و اقدام برای تغییر

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®  شیکاگو/میلواکی در تاریخ ٢٥ سپتامبر ٢٠١٦ به دعوت کلیسای پلیموث در می...

بیشتر بخوانید

استقامت در برابر نااميدى

انجمن تصوّف مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® بدعوت از سوى يك كليسا در شمال كاليفرنيا در مراسمى با حضو...

بیشتر بخوانید

همكارى مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در پروژه "بازگشت به منزل" شهردار گارستی در لس انجلس

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در لس آنجلس میزبان گردهمایی بین الادیان به مناسبت پشتیبانی از پروژه ...

بیشتر بخوانید

عرفان: پلى ميان اديان

انجمن تصوّف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® از اشخاص برجسته گروه‌های مختلف دینی دعوت نمود تا در تاری...

بیشتر بخوانید

مراسم افطار در خانقاه شيكاگو/ميلواكى

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در شیکاگو/میلواکی در تاریخ پنج شنبه ٣٠ ژوئن ٢٠١٦ میزبان جماعت یهودی ...

بیشتر بخوانید

محبت کلید اساسی است: یک جشن ادیان

در ۱ ماه مى ۲۰۱۶، انجمن تصوّف مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى®، توسط شورای ادیان شهرستان کنترا کوستا،...

بیشتر بخوانید

درک اسلام: پرداختن به سؤالات سخت

در ٢٧ آوریل ٢٠١٦ دانش آموزان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در شیکاگو/میلواکی در یک گردهمائی در کلی...

بیشتر بخوانید

جشن فرهنگی به مناسبت هفته صلح دانشگاه كاليفرنياى جنوبى

در ۲۴ مارس ۲۰۱۶ انجمن تصوّف مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى®، به هدف ارائه چگونگی رابطه عرفان با صلح،...

بیشتر بخوانید

برنامه ویژه ۲۰۱۵ : کند و کاو عمیق"

در ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۵، انجمن تصوّف مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى®, در اشتراک با سازمان نیوگراند, سا...

بیشتر بخوانید

کنفرانس سالانه گفتگو ميان ادیان میلواکی

در تاریخ ٣ دسامبر سال ٢٠١٥، ٩ نفر از شاگردان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® خانقاه شیکاگو/میلواکی، ...

بیشتر بخوانید

تشكيل جلسه شوراى همبستگى مذاهب لس انجلس در خانقاه

جلسه ماهانه شوراى همبستگى مذاهب لس انجلس، در روز ١٥ نوامبر ٢٠١٥، در خانقاه مكتب طريقت اويسى شاه م...

بیشتر بخوانید

همبستگى مذاهب

اعضاى انجمن تصوّف مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® به همراه جمعى از نمايندگان پنج گروه مذهبى، ميزبان ...

بیشتر بخوانید

نيايش در خلوت

در روز سه شنبه دهم نوامبر ٢٠١٥ اعضاى انجمن تصوّف مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در مراسم "نيايش در ...

بیشتر بخوانید

معرفی عرفان اسلامى بدعوت انجمن يهوديان ميلواكى

از دانش آموزان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در شیکاگو/ میلواکی دعوت بعمل آمد تا در گردهمائی هفتگى...

بیشتر بخوانید

حکایت ایمان

در روز جمعه ٢٣ اكتبر ٢٠١٥ اعضاى انجمن تصوّف مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® به همراه گروههاى مذهبى ا...

بیشتر بخوانید

دانشكده الهيات Sacred Heart

در روز ٢٥ سپتامبر ٢٠١٥ دانشكده الهيات و حوزه علميه كاتوليك sacred heart واقع در يكى از شهرهاى حوم...

بیشتر بخوانید

همبستگى مذاهب

در روز جمعه ٢٥ سپتامبر ٢٠١٥ انجمن تصوف مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® به همراه ساير گروههاى مذهبى د...

بیشتر بخوانید

کنفرانس گفتگوى ادیان در میلواکی

در تاریخ سوم ماه می سال ٢٠١٥ در تعقیب دعوت مركز اسلامى بروکفیلد واقع در میلواکی از مکتب طریقت اوی...

بیشتر بخوانید

روز همزيستى اديان

در روز ٢١ آوريل ٢٠١٥، اعضاى انجمن تصوّف مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® به همراه اعضاى گروههاى مذهبى...

بیشتر بخوانید

مراسم شام و گفتگو ميان اديان

در روز یکشنبه ١٢ آوریل ٢٠١٥ مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در شیکاگو/میلواکی میزبان يك گردهمائی بین...

بیشتر بخوانید

شوراى همبستگى مذاهب دانشگاه جنوب كاليفرنيا و جشنواره اديان

شوراى همبستگى مذاهب دانشگاه جنوب كاليفرنيا متشكل از دانشجويان وابسته به گروههاى مذهى و غير مذهبى،...

بیشتر بخوانید

مراسم شام شبات

مراسم شام شبات دانشگاه برکلی، که هر ترم برگذار میگردد، این بار با عنوان "بانگ فراخوان" برگزار شد....

بیشتر بخوانید