فستيوال ساليانه كتاب در لس انجلس

فستيوال ساليانه كتاب در لس انجلس

  • April 22-23, 2017
  • University of Southern California
  • Los Angeles, California

مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در بيست و دومين فستيوال سالانه كتاب لس انجلس تايمز كه در روزهاى ٢٢ و ٢٣ آوريل ٢٠١٧ در دانشگاه جنوب كاليفرنيا برگزار گشت، شركت نمود. در اين فستيوال كه بزرگترين فستيوال كتاب در سطح كشور ميباشد، سالانه بيش از ١٥٠،٠٠٠ نفر براى بازديد و خريد كتب و نشريات مختلف حضور ميابند. وجود صدها غرفه كتاب كه متعلق به سازمانهاى فرهنگى و مذهبى مختلف بودند، نشانگر وجود جوامع قومى، فرهنگى، و مذهبى بسياريست كه در لس انجلس با صلح و سازش در كنار يكديگر زندگى ميكنند. در غرفه انتشارات مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® آثار اساتيد عاليقدر مكتب در متن تصوّف، شعر، و علوم پيشرفته در معرض بازديد عموم قرار گرفت. كتاب ويژه غرفه ما امسال كتاب "صلح" اثر حضرت صلاح الدّين على نادر عنقا بود كه به همراه ديگر آثار در غرفه مورد توجه خاص بازديد كنندگان قرار گرفت