گفتگو ميان اديان: آيا دين در زندگى روزمره ضرورى است؟

گفتگو ميان اديان: آيا دين در زندگى روزمره ضرورى است؟

  • April 23, 2017
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Chicago/Milwaukee Center
  • Franksville, Wisconsin

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در شیکاگو/میلواکی در روز یکشنبه ٢٣ آوریل ٢٠١٧، میزبان حدود ٧٠ نفر از اساتید دانشگاهها، دانشجویان، افراد عضو انجمن گفتگوی ادیان و همچنین دانش آموزان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® بود. در این گردهمائی که تحت عنوان " گفتگوی ادیان" برگزار گردید، دانش آموزان مكتب مطالبى در خصوص عرفان اسلامى و تاريخچه مكتب براى حضار ارائه دادند. سپس شرکت کنندگان در گروه های نه نفره میز گردی تشکیل داده و سوالاتی را در خصوص تاثيرات دين در زندگى روزمره خود پاسخ گفتند. در ادامه در مورد ذکر و نحوه اجرای آن توضیحاتی داده شد و از میهمانان دعوت بعمل آمد که در اجرای ذکر شرکت نمایند. در خاتمه از میهمانان با غذای ایرانی پذیرایی گردید.