عيد نوروز و روز جهانى شادمانى

عيد نوروز و روز جهانى شادمانى

  • March 19, 2017
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Los Angeles Center
  • Los Angeles, California

در روز ١٩ مارس ٢٠١٧، مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در لس انجلس ميزبان چند تن از مقامات منتخب شهرى و ايالتى و همچنين پيروان مذاهب مختلف بود. در ابتداى اين گردهمايى كه بمناسبت بزرگداشت عيد نوروز و روز جهانى شادمانى برگزار گرديد، ميهمانان ضمن صرف تنقلات ايرانى با يكديگر آشنا گرديدند. اعضاى مكتب به معرفى عرفان اسلامى، تاريخچه مكتب، عيد نوروز و سفره هفت سين پرداخته و سپس سخنانى توسط نماينده شوراى شهر لس انجلس، نماينده سناتور كاليفرنيا، و نماينده شهردار لس انجلس ايراد گرديد. همچنين، ميهمانان نظرات خود را در مورد ارتباط ايمان و شادمانى و راههاى رسيدن به شادمانى بيان كردند. در ادامه اين گردهمايى آقاى بلومينفلد، عضو شوراى شهر لس انجلس با اهداى لوح تقديرى به مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® از تلاشهاى مكتب در بهبود روابط شهروندان و روند زندگى در لس انجلس تشكر نمود. همچنين نماينده شهردار لس انجلس لوح تقديرى براى تلاشهاى مكتب در قبال پرورش راههاى گفتگو ميان اديان و كمكهاى خيرخواهانه به شهروندان بيبضاعت، به مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® اهدا كرد. در پايان، ميهمانان به بازديد از خانقاه و فضاى سبز اطراف ساختمان پرداختند. تمامى شركت كنندگان از شركت در اين گردهمايى و آشنايى با عرفان اسلامى و همچنين عيد نوروز ابراز خرسندى نمودند.