عيد نوروز و روز جهانى شادمانى

عيد نوروز و روز جهانى شادمانى

  • March 19, 2017
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Los Angeles Center
  • Los Angeles, California

در روز ١٩ مارس ٢٠١٧، مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در لس انجلس ميزبان چند تن از مقامات منتخب شهرى و ايالتى و همچنين پيروان مذاهب مختلف بود. در ابتداى اين گردهمايى كه بمناسبت بزرگداشت عيد نوروز و روز جهانى شادمانى برگزار گرديد، ميهمانان ضمن صرف تنقلات ايرانى با يكديگر آشنا گرديدند. اعضاى مكتب به معرفى عرفان اسلامى، تاريخچه مكتب، عيد نوروز و سفره هفت سين پرداخته و سپس سخنانى توسط نماينده شوراى شهر لس انجلس، نماينده سناتور كاليفرنيا، و نماينده شهردار لس انجلس ايراد گرديد. همچنين، ميهمانان نظرات خود را در مورد ارتباط ايمان و شادمانى و راههاى رسيدن به شادمانى بيان كردند. در ادامه اين گردهمايى آقاى بلومينفلد، عضو شوراى شهر لس انجلس با اهداى لوح تقديرى به مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى از تلاشهاى مكتب در بهبود روابط شهروندان و روند زندگى در لس انجلس تشكر نمود. همچنين نماينده شهردار لس انجلس لوح تقديرى براى تلاشهاى مكتب در قبال پرورش راههاى گفتگو ميان اديان و كمكهاى خيرخواهانه به شهروندان بيبضاعت، به مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى اهدا كرد. در پايان، ميهمانان به بازديد از خانقاه و فضاى سبز اطراف ساختمان پرداختند. تمامى شركت كنندگان از شركت در اين گردهمايى و آشنايى با عرفان اسلامى و همچنين عيد نوروز ابراز خرسندى نمودند.