معرفى عرفان و بازديد از خانقاه ونكوور

معرفى عرفان و بازديد از خانقاه ونكوور

  • February 2, 2017
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Vancouver Center
  • Vancouver, Canada

در روز پنجشنبه ٢ فوریه ٢٠١٧ اعضاى مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در ونكوور، يك گردهمایی بمنظور نمایش خانقاه که بتازگی مرمت و بازسازی شده است برگزار کردند. ميهمانان اين برنامه در حدود ١٠٠ نفر از پیمانکارانی که در امر بازسازی خانقاه فعاليت داشتند و همچنين همسایگان خانقاه بودند. اين گردهمایی شامل مختصری از تاریخچه مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® ، زندگینامه حضرت پیرمعظم حضرت صلاح الدّين على نادر عنقا، مدرسه فارسی مکتب، فعالیتهای گروه جوانان مکتب همراه با اجرای ذکر در قالب موسیقی، و سخنرانی در مورد تصوّف بعنوان پلی بین ادیان بود. بمنظور نشان دادن جنبه عملی تعالیم مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®، برنامه با اجرای دست جمعی ذکر با شرکت ميهمانان بپایان رسید. بعد از اجرای برنامه از ميهمانان با چای، شیرینی و غذای ایرانی پذیرایی بعمل آمد و همچنین این فرصت فراهم شد که مهمانان نظرات خود را در مورد اين برنامه به مشارکت بگذارند. همه همسایگان از اینکه برای دیدن نتیجه بازسازی خانقاه دعوت شده بودند قدردانى كردند و همچنین پیمانکاران و خانواده هايشان از دیدن نتیجه مشارکت در امر بازسازی ابراز خرسندى نمودند.