محبت کلید اساسی است: یک جشن ادیان

محبت کلید اساسی است: یک جشن ادیان

  • May 1, 2016
  • Hillcrest Congregational Church
  • Pleasant Hill, California

در ۱ ماه مى ۲۰۱۶، انجمن تصوّف مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى®، توسط شورای ادیان شهرستان کنترا کوستا، برای ارائه مطالبى در زمینه عرفان اسلامی و ذکر، به جشن ادیان این شورا دعوت شد. موضوع مورد بحث امسال این شورا "مهر و محبت" بود و گروههای شرکت کننده، به مناسبت بزرگداشت این جشنواره، اشعار، دعا، ترانه، و داستانهایی ارائه کردند. ما نیز مطالبی در مورد تصوّف، ذکر، و تاریخچه مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® ارائه نموديم. در قسمت آخر این جلسه گردهمایی ادیان، ما ذکر"الله هو" و غزلی از کتاب غزلیات حضرت شاه مقصود صادق عنقا را به اجرا گذاشتیم. در زمان پذیرایی بعد از جلسه اعضای هر یک از ادیان فرصتی برای معاشرت، سوال و جواب ، و کسب اطلاعات بیشتر در مورد یکدیگر داشتند.