روز هنر درخانقاه ونکور

روز هنر درخانقاه ونکور

  • August 31, 2019
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Vancouver Center
  • Vancouver, Canada

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® مرکز ونکور در روز سی و یکم آگوست ۲۰۱۹ محل برگزاری جشنی تحت عنوان "روز هنر" بمناسبت میلاد با سعادت مولانا المعظم حضرت صلاح الدین علی نادر عنقا بود. در این جشن که از صبح تا ظهر بر گزار گردید ، خرد سالان ، نوجوانان ، و جوانان مکتب حضور داشتند و در فعالیت های هنری شرکت کردند. مهمانان جشن این فرصت را داشتند که پیام های خود را از طریق نقاشی به حضرت پیر برسانند. کلیه میهمانان ضمن شرکت در فعالیت های تفریحی، به یک سخنرانی کوتاه در مورد زندگی نامه حضرت صلاح الدین علی نادر عنقا و مکتب عرفان اسلامی گوش فرا داده و همچنین خلاقیت خود را با کار بر روی نقاشی به سبک های مختلف نشان دادند.