باغ معشوق: یک نمایشگاه و جشن هنری ما بین ادیان

باغ معشوق: یک نمایشگاه و جشن هنری ما بین ادیان

  • June 6, 2020
  • Encinitas Civic Art Gallery
  • Encinitas, California

هم اکنون، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®, در حال پذیرش آثار موسیقی و هنری برحسب موضوع "یگانگی" از طرف هنرمندان می‌باشد. این آثار در یک جشن هنری با عنوان "باغ یگانگی معشوق" در روز ششم ژوئن ۲۰۲۰ در شهر انسیناتاس در حومه سن دیگو به نمایش گذاشته خواهند شد.