باغ معشوق: یک نمایشگاه و جشن هنری ما بین ادیان

باغ معشوق: یک نمایشگاه و جشن هنری ما بین ادیان

  • March - May 2020
  • Encinitas Civic Art Gallery
  • Encinitas, California

هم اکنون، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®, در حال پذیرش آثار هنری برحسب موضوع "یگانگی" از طرف هنرمندان شهرهای سن دیاگو و اورنج کانتی می‌باشد. آثار هنری منتخب، به هیأت داوران شهر انسینیتاس، واقع در سن دیاگو کانتی، عرضه میگردند تا به منظور مورد نمایش قرار داده شدن، داوری گردند. این آثار هنری به مدت ۲ ماه, از ماه مارس تا می ۲۰۲۰، در یکی‌ از گالریهای دولتی شهر، به نمایش گذاشته خواهند گشت. مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، به توسط مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® و در شکل یک جشن هنری، شامل اجراهای موسیقی و هنری، در روز ۴ آوریل، ۲۰۲۰، برگزار خواهد شد.