"الرحمن" - معرفی عرفان اسلامی در گردهمایی گفتگوی ادیان در شمال کالیفرنیا

"الرحمن" - معرفی عرفان اسلامی در گردهمایی گفتگوی ادیان در شمال کالیفرنیا

  • June 2, 2019
  • San Damiano Franciscan Retreat Center
  • Danville, California

چهارمین گردهمایی ماهیانه انجمن گفتگوی ادیان شهر دنویل کالیفرنیا روز یکشنبه دوم ژوئن ۲۰۱۹ با حضور شاگردان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® برگزار شد. هدف از این گردهمای که در آن ۴۰ نفر از نمایندگان ادیان مختلف حضور داشتند، معرفی تعالیم عرفان اسلامی علی الخصوص سوره مبارکه الرحمن و "بخشش عام" بود. در این گردهمایی برنامه های مختلفی برای آشنا نمودن افراد با تعالیم و دستورات عرفان اسلامی تدارک دیده شده بود. در سراسر این برنامه، افراد شرکت کننده با اصول عرفان اسلامی اثرات بینظیر آن برای دستیابی به حقیقت تعالیم "الرحمان" و جلوه خدواند در قلب انسان ، آشنا شدند. این برنامه با جلسه سوال وجواب با خاتمه رسید.