کنسرت "دلبر زیبای عشق"

کنسرت "دلبر زیبای عشق"

  • April 13, 2019
  • Toronto, Canada
  • Toronto, Canada

"دلبر زیبای عشق" عنوان کنسرتی بود که توسط شاگردان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® مرکز تورونتو (کانادا) در تاریخ سیزدهم آوریل ۲۰۱۹ برگزار شد. موسیقی و ترانه های این کنسرت توسط شاگردان مکتب بر روی بعضی از اشعار حضرت شاه مقصود صادق عنقا ساخته و نواخته شد. این کنسرت با استقبال ۱۸۰ میهمان در شبی شاد و زیبا برگزار گردید. در پایان با شیرینی و چای از میهمانان پذیرایی بعمل آمد.