رمضان از ديدگاه عرفان

رمضان از ديدگاه عرفان

  • June 26, 2017
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Vancouver Center
  • Vancouver, Canada

نوجوانان و جوانان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در ونکووردر تاریخ ٢٦ ژوئن ٢٠١٧ گردهمایی بمنظور معرفی ماه مبارك رمضان و روزه از دیدگاه عرفان داشتند. شرکت کنندگان شامل طیف وسیعی از اقشار مختلف جامعه از قبیل افسران پلیس ، معلمان مدارس ، دانشجويان دوره دکتری، همکاران، همکلاسیها، دوستان و اعضای خانواده نوجوانان و جوانان مکتب با زمینه های مختلف مذهبی بودند. هدف از این گردهمایی معرفی عرفان اسلامی و بررسی معنای واقعی " رمضان و روزه" از دیدگاه مکتب عرفان بود. برنامه های گنجانده شده در اين گردهمایی شامل اجرای برنامه های متنوع توسط نوجوانان و جوانان مرکز ونکوور از قبیل مختصری از تاریخچه مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® و عرفان اسلامی ، روزه و ماه مبارك رمضان ، عرفان عملی ، و اجرای موسیقی بود. بمنظور نشان دادن اصول كاربردى عرفان، این فرصت برای مهمانان فراهم شد تا در تمرینات تنفس عمیق و همچنین ذکر شرکت کنند. بعد از برنامه و بهنگام پذیرایی، مهمانان نقطه نظرات و تجربیات مثبت خود را با نوجوانان و جوانان مكتب به اشتراک گذاشتند. همه مهمانان اذعان داشتند که اين گردهمایی بسيار جالب بوده و آنان تحت تاثیر موسیقی، ذكر و سایر برنامه ها قرار گرفته اند. ميهمانان همچنین از اينکه فرصت آشنايى با جنبه های عملی عرفان اسلامی که می توانند در زندگی خود بکار ببندند، برايشان فراهم آمده، قدردانى نمودند.