جشن نوروز در خانقاه ساکرامنتو

جشن نوروز در خانقاه ساکرامنتو

  • March 9, 2019
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Sacramento Center
  • Sacramento, California

در روز نهم مارس سال ۲۰۱۹، خانقاه مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در شهر ساکرامنتو، مراسمی جهت بزرگداشت نوروز با شرکت مدعوین شامل اعضای جامعه محلی، انجمن های همبستگی میان ادیان وشاگردان مکتب انجام شد. هدف از این برنامه، آشنایی افراد با جوانب مختلف تصوّف و ارتباط آن با فصل بهار، ازجمله تولد دوباره و تجدید حیات بود. برنامه شامل خواندن اشعار، داستانسرایی و توضیح مختصر در مورد سفره هفت سین میشد. مدعوین امکان شرکت در ذکر را پیدا نموده و در ضمن طعم مختصری از تمرکز® را نیز چشیدند. در خاتمه برنامه میهمانان به صرف غذای سنتی ایرانی که توسط شاگردان مکتب تهیه شده بود، دعوت شدند. در این مراسم علاوه بر شاگردان مکتب، بیش از ۸۰ نفر دیگر نیز شرکت نمودند. بازخوردها بسیار مثبت بوده و میهمانان در نظریات خود به عشق و انرژی حاکم در جریان ذکر و آرامش محسوس در هنگام تمرکز® اشاره نمودند. بسیاری از میهمانان علاقه خود را نسبت به شرکت در کلاسهای تمرکز و رویدادهای آینده ابراز نموده و برخی خواهان شرکت در جلسات عمومی خانقاه شدند. مضاف بر تحسین فراوان از متن برنامه، میهمانان به ستایش از سفره گسترده غذاهای ایرانی پرداختند. بر سراین سفره همه شرکت کنندگان اوقاتی خوش داشته و در ضمن به تبادل نظر و مبادله افکار با یکدیگر پرداختند. در مجموع این رویداد بسیار موفقیت آمیز بوده و به فراتر از حد انتظارات رسید.