نوروز از دیدگاه عرفان

نوروز از دیدگاه عرفان

  • March 23, 2019
  • Shadbolt Centre For The Arts
  • Burnaby, Canada

گروهی از شاگردان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® ، مرکز ونکوور در تاریخ بیست و سوم مارچ ۲۰۱۹ برنامه ای تحت عنوان "نوروز از دیدگاه عرفان" برگزار کردند. نظر به اینکه برنامه به زبان فارسی بود ، افراد فارسی زبان درهمه رده های سنی و با زمینه های مختلف فکری و مذهبی به این گردهمایی دعوت شده بودند تا نگرشی از دیدگاه عرفان به نوروز و سنت هایش داشته باشند. برنامه شامل بخشهای مختلف از جمله سخنرانی مختصری در مورد فلسفه سفره هفت سین ، تاریخچه مختصری ازعرفان و اساتید مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® با تاکید بر زندگی نامه استادان مکتب از حضرت جلال الدین علی میر ابوالفضل عنقا تا حضرت پیر معظم مولانا صلاح الدین علی نادر عنقا؛ تاریخچه مختصری از خانقاه ونکوور، سخنرانی مختصری در عرفان عملی و همچنین چندین اجرا از سروده های اساتید مکتب از حضرت جلال الدین علی میر ابوالفضل عنقا تا مولانا المعظم حضرت شاه مقصود صادق عنقا همراه با موسیقی و دکلمه اشعار بود. مهمانان ضمن تشکر از امکان حضور در این گردهمایی ، از برنامه های انجام شده و همچنین انرژی مثبت در طول برنامه خوشحال و راضی بودند.