جشن موسيقى به مناسبت هفته جهانى همبستگى میان اديان

جشن موسيقى به مناسبت هفته جهانى همبستگى میان اديان

  • February 10, 2019
  • Christ the King Sanctuary
  • Pleasant Hill, California

در روز دهم فوريه سال ٢٠١٩، اعضاى مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در جشن موسيقى به مناسبت هفته جهانى همبستگى ميان اديان در كليساى کاتولیک واقع در شهر پلزنت هيل كاليفرنيا شركت نمودند. اين جشن با حضور گروه هاى مختلف مذهبى توسط انجمن گفتگو میان ادیان منطقه كانترا كاستادر كاليفرنيا برگزار گرديد و گروه هاى مختلف قطعه هايى از موسيقى مذاهب خود اجرا نمودند. مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® به عنوان يكى از اعضاى اين انجمن در اين جشن شركت نموده و پس از عنوان مقدمه اى از قدمت و تاريخچه مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى®، حقيقت و جوهره عرفان اسلامى و اهميت ذكر در عرفان، ذكر "لا اله الا الله" با اشعار حضرت شاه مقصود صادق عنقا برگرفته از كتاب غزليات را ارائه نمودند و در ذكر محبت خداوند را در دلهايشان تجربه كرده و در قلبها ياد آور شدند كه خداوند در قرآن كريم سوره رعد، آيه ٢٨ چنين مى فرمايند، "...همانا با ياد خدا آرام گيرد دلها". در خاتمه اين برنامه افراد از گروه هاى مختلف مذهبى با يكديگر آشنا شدند و به گفتگو پرداختند.