گفتگومیان ادیان: معنای صلح

گفتگومیان ادیان: معنای صلح

  • November 24, 2018
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Vancouver Center
  • Vancouver, Canada

نوجوانان و جوانان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® ، مرکز ونکوور در تاریخ بیست و چهارم نوامبر ۲۰۱۸ اولین گردهمایی بین ادیان را با عنوان " معنای صلح " برگزار کردند. افراد در رده سنی ۱۵ الی ۳۵ سال و با زمینه های مختلف فکری و مذهبی به این گردهمایی دعوت شده بودند تا در مورد صلح با هم گفتگو و تبادل نظر کنند. در ابتدای برنامه تاریخچه مختصری از مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® به مهمانان ارائه شد. سپس مهمانان به چند گروه تقسیم شدند و افراد هر گروه نظرات خود را در مورد صلح مطرح کرده و سپس آنها را با سایر گروهها به اشتراک گذاشتند. در ادامه برنامه، این فرصت برای شرکت کنندگان فراهم شد تا از دیدگاه عرفان اسلامی در مورد صلح بر اساس تعالیم حضرت پیر معظم مولانا صلاح الدین علی نادر عنقا آشنا شده و همچنین ذکردست جمعی اجرا نمایند. بعد از برنامه و بهنگام پذیرایی، مهمانان برنامه نکته نظرات و تجربیات خودشان را در مورد برنامه با همدیگر به اشتراک گذاشتند. مهمانان ضمن تشکر از دعوت شدن به این گردهمایی، از بحث انجام گرفته و همچنین انرژی مثبت در جلسه خوشحال و راضی بودند.