معرفی عرفان اسلامی در گردهمایی گفتگوی ادیان در ایالت نیومکزیکو

معرفی عرفان اسلامی در گردهمایی گفتگوی ادیان در ایالت نیومکزیکو

  • October 18, 2018
  • Islamic Center of New Mexico
  • Albuquerque, New Mexico

در روز پنجشنبه هجدهم اکتبر ٢٠١٨ شاگردان مكتب طريقت اويسی شاه مقصودی® در آلبوکرکی درجلسه ای با حضور چندين نفر از پیروان اديان مختلف حاضر شده و در مورد موضوع تصوف: واقعیت دین و در جهت معرفی درک خود از تصوف و تعاليم مكتب طريقت اويسی شاه مقصودی® صحبت كردند. با تشکر از اين گروه و مركز مسلمانان نيومكزيكو برای دعوت به اين گفتگو و به اميد همکاريهای بیشتر در آينده.