حقیقت انسان از دیدگاه عرفان

حقیقت انسان از دیدگاه عرفان

  • September 30, 2018
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Chicago/Milwaukee Center
  • Milwaukee, Wisconsin

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® خانقاه شیکاگو/میلواکی در روز یکشنبه مورخ سی‌ام سپتامبر سال ۲۰۱۸ میزبان تعدادی از شهروندان، کارمندان اداره پلیس، جمعی از اعضای انجمن گفتگوی ادیان و همچنین اساتید و دانشجویان دانشگاههای مختلف بود. در این گردهمایی شاگردان مکتب در مورد مباحثی از قبیل حقیقت انسان از دیدگاه عرفان، محرم و ذکر صحبت های خود را ارائه دادند و شرکت کنندگان با مبحث عرفان اسلامی و مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® آشنائی پیدا کردند. در ادامه میهمانان شرکت کننده، شاگردان مکتب را در برگزاری ذکر همراهی کرده و در پایان جلسه سوالات خود را مطرح نمودند. در انتهای برنامه از شرکت کنندگان با شام ایرانی پذیرایی گردید.