هنر رهایی از عادات

هنر رهایی از عادات

  • June 16, 2018
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Vancouver Center
  • Vancouver, Canada

در تاریخ شانزدهم ماه جون سال ۲۰۱۸، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در ونکوور، محل بر گزاری یک گردهمایی تحت عنوان " هنر رهائی " بود. موضوعات مطروحه در این گردهمایی براساس تعالیم حضرت پیر معظم مولانا صلاح الدین علی نادر عنقا در مورد اصول و فلسفه ماه مبارک رمضان بود. این برنامه فرصتی برای شرکت کنندگان فراهم آورد تا با جنبه های عملی تعالیم ماه مبارک رمضان آشنا شوند. تعداد ۲۶ نفر از جوانان سنین ۱۳ الی ۲۵ ساله در این برنامه شرکت کردند. شرکت کنندگان به چهار گروه تقسیم شده و افراد هر گروه بطور چرخشی این فرصت را داشتند تا در باره موضوعات این برنامه که شامل " آگاهی و تمرکز، عادات، انضباط و دلبستگی " بود بحث و تبادل نظر کنند. همچنین در هر بخش شرکت کنندگان با تکنیک های مختلف عملی که در آن قسمت ارائه میشد آشنا شده تا بتوانند در زندگی روزمره خود آنها را به کار ببندند. بخش "آگاهی و تمرکز" به شرکت کنندگان یاد میداد تا چگونه بتوانند بر یک موضوع یا عمل خاص تمرکز کنند. بخش "عادات" به شرکت کنندگان مراحل پنجگانه رهائی از عادات ناخواسته را یاد آور شد. همچنین به شرکت کنندگان تمرین ذکر در مراحل مختلف شامل، ضربه زدن بر روی زانو، حرکت از چپ براست و همچنین گفتن ذکر " هو حق" داده شد. درپایان برنامه یک سخنرانی کوتاه جهت ربط دادن کلیه موضوعات مطروحه بر اساس تعالیم حضرت پیر معظم در مورد ماه مبارک رمضان، انجام گردید.