ایجاد تغییر و تحولات مثبت: سفر تمرکزی سالانه جوانان

ایجاد تغییر و تحولات مثبت: سفر تمرکزی سالانه جوانان

  • June 21-24, 2018
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Sacramento Center
  • Sacramento, California

در تاریخ ۲۱ تا ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ تعدادی از جوانان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® از سراسر آمریکا گرد هم آمده و با حمایت یکدیگر، انگیزه، دل گرمی، و عشق برای رسیدن به اهداف خود را بازیافتند. این سفر تمرکزی که در مرکز ساکرامنتو برگزار شد، جوانان فعالیتهای هیجان انگیزی از قبیل قایقرانی در رودخانه زیبای واقع در نواحی ساکرامنتو را تجربه کردند. شبها پس از تمرینات تمرکز و موازنه® جوانان به اجرای موسیقی و ذکر پرداخته و هماهنگی با یکدیگر را تمرین میکردند. علاوه بر کارگاههای تجربی تمرکز و موازنه®، کارگاههایی در خصوص اثرات انرژی و افکار مثبت برروی انعطاف پذیری سیستم عصبی و توانایی مغز برای ایجاد ارتباطات جدید سیناپسی، نیز برای شرکت کنندگان برپا گشت. جوانان مکتب همانند دفعات گذشته این سفر را با تجربیات و اطلاعات جدید و با ارزش ترک کردند و ضمن ابراز قدردانی، خواستار برگزاری گردهمایی های بیشتر با مدت زمان طولانی تر شدند.