بازدید عمومی از خانقاه هوستون

بازدید عمومی از خانقاه هوستون

  • May 6, 2018
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Houston Center
  • Houston, Texas

مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در شهرهوستون، تگزاس در تاريخ ششم ماه می ٢٠١۸طى يك بازديد از خانقاه، حدود یکصد نفر مدعوین از طبقات مختلف محلی و تعدادى از دانش اموزان مكتب شركت نمودند. بازديد خانقاه با نمایشهای خوشنویسی فارسى، آثار هنری و الات موسیقی سنتی ايرانى كه از تعليمات عرفان اسلامی سرچشمه ميگيرند به نمایش گذاشته شد. در ادامه، توجه حضار به نحوه اجراى تمركز® که تقریباً کلّیه مهمانان دراین اجراى مملو از صلح و ارامش، شرکت نمودند جلب شد وسپس با انجام یک ذکر دسته جمعی، برنامه به پایان رسید. در طول برنامه تاريخچه مكتب عرفان اسلامى® و همچنین تجربیات شخصی اعضاء در قیاس با آموزه های عرفان از جمله موضوعات ارائه شده بود. در پايان برنامه به سؤالات حضار پاسخ داده شد و از مهمانان جهت صرف غذاهاى سنتى ايرانى، چاى و شيرينى پذيرايى گرديد. مهمانان از شركت در اين گردهمايى بسيار مسرور و خوشنود بودند. زيبايى و ارامش محيط خانقاه برای بسیاری از مهمانان تأثیرگذار بود و از بودن در این مکان لذت فراوانی بردند.