جشن نوروز در خانقاه ساکرامنتو

جشن نوروز در خانقاه ساکرامنتو

  • March 17, 2018
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Sacramento Center
  • Sacramento, California

خانقاه مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®، واقع در شهر ساکرامنتو، در روز شنبه هفدهم مارس سال ۲۰۱۸، میزبان جشن باستانی نوروز و فرارسیدن اولین روز بهاران بود. میهمانان از گوشه ای از تاریخچه جشن نوروز، بزرگداشت بهاران و تقویم خورشیدی ایرانیان آگاه شده و در ضمن بر اهمیت سمبول آغاز فصل نو که نموداری از تجدید حیات مادی و روحانی است، تاکید شد. سفره هفت سین که نشانه مراسم نوروز و آغاز فصل بهار است، حداقل شامل هفت جزء است که همگی با حرف "سین" در زبان فارسی آغاز میشوند. اجزاء سفره هفت سین عبارتند از: سکه، سرکه، سماق، سیر، سنبل، سبزه، سمنو و سنجد. علاوه بر اینها، معمولا یک جلد قرآن مجید، تخم مرغهای رنگین، یک آینه و ماهی های کوچک شناور در ظرفی آب نیز اضافه میشود. معانی روحانی و سمبولیک هر کدام از این اجزاء به همراه تاریخچه کهن و باستانی آنها توضیح داده شد. اشعار کوتاه عرفانی و خلاصه ای از داستان "منطق الطیر" عطار نیشابوری خوانده شد. نغمات دلاهنگ گروه ذکر نیز قلبهای حاضران را مترنم نمود. در پایان این برنامه، حاضران از صرف غذاهای سنتی ایرانی که معمولا در شب عید تهیه میشود، لذت فراوان بردند.