معرفی و بازدید از خانقاه دالاس: طنین عشق

معرفی و بازدید از خانقاه دالاس: طنین عشق

  • January 27, 2018
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Dallas Center
  • Frisco, Texas

در روز ۲۷ ژانویه ۲۰۱۸ برنامه معرفی و بازدید از خانقاه در مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® دالاس برگزار گردید. حضار شامل شهردار فریسکو آقای چینی، معاون شهردار، کمیسیونر بخش کالین، معاون مدیر شهر، اداره پلیس و اداره آتش نشانی و عده ای مختصصین بودند. این برنامه شامل صحبت در مورد تاریخچه مکتب و معرفی عرفان اسلامی، ‌خانقاههای کشورهای مختلف، ساختمان خانقاه و نحوه های صرفه جویی در انرژی، همچنین دکلمه ای از پیام دل و ذکر و موسیقی بود. برنامه با توری از کارهای هنری خانقاه و پذیرایی خاتمه یافت. هنگام خروج، میهمانان با یک شاخه گل و جعبه شیرینی خانقاه را ترک کردند.