درک تعالیم عرفانی با الهام از زندگانی عرفای عالیقدر

درک تعالیم عرفانی با الهام از زندگانی عرفای عالیقدر

  • February 11, 2018
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Chicago/Milwaukee Center
  • Franksville, Wisconsin

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® خانقاه شیکاگو/میلواکی در روز یکشنبه مورخ ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۸ میزبان حدود ۵۰ نفر دانشجو، اعضای انجمن گفتگوی ادیان و همچنین دانش آموزان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® بود. این گردهمائی جهت آشنایی با چند تن از اقطاب طریقت اویسی، حضرت علی (ع)، حضرت ایوب پیامبر و همچنین آشنایی مختصری با عرفان اسلامی برگزار گردید. در این جلسه شاگردان مکتب با همکاری یکدیگر هفت غرفه که هر کدام به معرفی یکی از عرفای طریقت اویسی می پرداخت را تهیه کرده و شرکت کنندگان از هر غرفه بازدید نموده و سوالات خود را مطرح کردند که به آنها پاسخ لازم ارائه گردید. همچنین در طی این گردهمایی شرکت کنندگان با مفهومذکر آشنا شده و آنرا شخصا تجربه نمودند.