عشق بیکران: آموزش تمرکز®

عشق بیکران: آموزش تمرکز®

  • November 5, 2017
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Chicago/Milwaukee Center
  • Franksville, Wisconsin

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در شیکاگو/میلواکی میزبان دو کلاس آموزش تمرکز® بود. اولین جلسه این کلاسها در روز یکشنبه مورخ پنجم نوامبر ۲۰۱۷ درمحل خانقاه شیکاگو/میلواکی با حضور تعدادی از شاگردان و استادان دانشگاه میلواکی، و دومین جلسه در روز دوشنبه ششم نوامبر۲۰۱۷ در محل دانشگاه شیگاگو برگزار گردید. افراد شرکت کننده در این کلاسها در اجرای ذکر با شاگردان مکتب همراهی نمودند و سوالات خود را در رابطه با عرفان و تمرکز مطرح کردند. در خاتمه از میهمانان با غذاهای ایرانی پذیرایی گردید.