شب شعر و موسيقى و گفتگوى اديان

شب شعر و موسيقى و گفتگوى اديان

  • October 19, 2017
  • St. Ignatius Loyola Parish
  • Sacramento, California

در روز ١٩ اکتبر سال ٢٠١٧، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®، خانقاه ساکرامنتو، در ششمین مجمع سالیانه بین الادیانی به مضمون "شب موسیقی و کلام ناطق" شرکت نمود. دراین مجلس، بیش از صد نفر حضور داشتند تا روح یگانگی را در زمینه های نیکوکاری، امید ومهربانی نمایان کنند. نمایندگانی ازمسیحیان، یهودیان، مسلمانان وگروه های دینی دیگر با صلح و صفا در کنار یکدیگر جمع بودند. گروه های کر متشکل از نوجوانان پراستعداد وبزرگسالان در سنین مختلف، صادقانه نمایانگر ایمان وامید خود در قالب انرژی و نیروی نهفته در موسیقی بودند. سفید پوشان گروه ذکر مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®، دو قطعه به زبان انگلیسی اجرا نمودند که حضار را تحت تاثیر خود قرار دادند. بعضی افراد به قدری از لطافت ترنم ذکر متاثرشده بودند که خواستار بازدید از جلسات خانقاه ساکرامنتو شدند. این مراسم با حمایت "انجمن بین الادیانی منطقه ساکرامنتو" برگزار شد.