معرفى عرفان و بازديد از خانقاه دالاس (آوريل ٢٠١٧)

معرفى عرفان و بازديد از خانقاه دالاس (آوريل ٢٠١٧)

  • April 22, 2017
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Dallas Center
  • Dallas, Texas

يك گردهمايى تحت عنوان "عرفان، پلی ميان ادیان" درتاریخ ٢٢ آوریل ٢٠١٧ در مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در دالاس برگزار گردید. در این گردهمايى گروهی از اعضاى شوراى شهر، اساتید دانشگاه و رهبران گروههای مذهبی منطقه شرکت داشتند. برنامه با مقدمه ای در مورد دین، اسلام و عرفان، تاریخچه مکتب و اهمیت استاد در عرفان آغاز گردید. سپس حضار از ساختمان خانقاه و غرفه های مختلف که شامل اثار ادبی اساتید عرفان و همچنین آثار هنری شامل خاتم کاری، آنینه کاری، خطاطی، تذهیب و مینیا تور بود، دیدار نمودند. میهمانان پس از دیدار از غرفه ها به سالن اصلی بازگشته و به مطالبى در مورد "عرفان، پلی ميان ادیان" و شیوه های عملی عرفان كه توسط دانش آموزان مكتب بازگو شد، گوش فرا دادند. سپس نمونه ای کوتاه از تمرکز® و در تعقیب آن ذکر اجرا گردید. اين گردهمايى با پاسخگويى به سؤالات حضار خاتمه پیدا کرده و در انتها از شرکت کنندگان با غذای مخصوص ایرانی پذیرایی گردید. به گفته میهمانان این برنامه دید ایشان را نسبت به اسلام تغییر داده وايشان از اينكه توانستند اطلاعات مفيدى درمورد عرفان و اسلام بدست آورند، ابراز خوشنودى نمودند.