ضيافت ساليانه سپتامبر- دعوت به هميارى

ضيافت ساليانه سپتامبر- دعوت به هميارى

  • September 10, 2017
  • Glendale Civic Auditorium
  • Glendale, California

در روز ١٠ سپتامبر ٢٠١٧، ضيافت سالانه سپتامبر در شهر گلنديل در حومه لس انجلس با حضور بيش از ٤٠٠ ميهمان و با اجراى موسيقى زنده برگزار شد. هدف از برگزارى اين ضيافت دعوت به هميارى مالى براى حمايت از پروژه هاى مختلف از جمله نگهدارى و ساخت و ساز خانقاه ها، فعاليتهاى پرورشى جوانان، حمايت مالى از خانواده هاى نيازمند، و پروژه هاى ديگر ميباشد. اين ضيافت طى بيست سال گذشته، هر سال در جنوب كاليفرنيا برگزار گشته و موجبات مسرت و تجربه لذت بخش همبستگى براى هدفى والاتر را فراهم آورده است.