جمع آوری و اهداء لباس به دبیرستان فریسکو

جمع آوری و اهداء لباس به دبیرستان فریسکو

  • November 4, 2016
  • Frisco High School
  • Frisco, Texas

در روز ٤ نوامبر ٢٠١٦ داوطلبان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در دالاس بیش از ٤٠٠ عدد لباس، کفش، و لوازم بهداشتی را جهت تشکیل یک "کمد نیاز" برای استفاده دانش آموزان بی بضاعت مدرسه به دبیرستان فریسکو هدیه کردند. اجناس در طول چند هفته توسط داوطلبان اهداء شده بودند. در این روز مدیر دبیرستان، مشاورین، اعضاء هیئت مدیره و تعدادی از دانش آموزان به استقبال داوطلبین مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® آمده و در انتقال اجناس به محل "کمد نیاز" كمك کردند. مدیر مدرسه از کیفیت و مقدار اجناس ابراز قدردانی نمود. طبق گفته ایشان گزارشی از این فعالیت در روزنامۀ مدرسه چاپ خواهد گردید.