روز كودك و بزرگداشت شب يلدا در مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® لس انجلس

روز كودك و بزرگداشت شب يلدا در مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® لس انجلس

  • December 17, 2016
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Los Angeles Center
  • Los Angeles, California

مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در لس انجلس در روز شنبه ١٧ دسامبر ٢٠١٦، بمنظور بزرگداشت شب يلدا، جشنواره اى براى كودكان اين مكتب برگزار نمود. ضمن صرف ناهار و انجام بازيهاى سرگرم كننده، كودكان به فعاليت هاى هنرى از جمله آراستن قطعات موزائيك با سنگهاى رنگين، تمرين موسيقى و ذكر پرداختند. تمامى كودكانى كه در اين جشنواره شركت كردند، روز بسيار خوشى را در كنار يكديگر گذراندند و مشتاقانه منتظر فرصتى ديگر براى گرد هم آمدن در خانقاه و شركت در فعاليتهاى هنرى هستند. والدين اين كودكان از شركت فرزندانشان و لذت آنان از تمامى فعاليت ها در اين جشنواره ابراز خوشنودى و سپاس نمودند.