مقالات ویژه

عرفان، طریق علم

بیش از دو هزار و پانصد سال قبل، افلاطون در تمثیل معروف خود از غار، سرگشتگی بشر و چگونگی کیفیت «آموزش ناتمام» او را چنین توصیف نموده است: «از بدو تولد دست و پا در بند، به دیوار غار سرد و تاریک خود زنجیر شده و نشسته­ای.


بیشتر بخوانید

انسان، واحدی حقیقی در وجود

بیش از سیصد سال است که عقاید نیوتنی و تصویری که او از کلّ هستی ارائه داده، برداشت و شناخت ما از انسان و جامعه و هستی را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار داده است. نیوتن در تئوری خود، هستی را همانند ماشینی می­داند که از بسیاری قطعات و اجزاء تشکیل شده است و معتقد است که برای شناخت کلّ ماشین و قابلیتهای عملی آن ابتدا می­بایست تک ­تک اجزا مشخّص و تفکیک شده و کاربُرد آنها بطور مستقل شناسایی و سپس مجدّداً در کنار یکدیگر قرار گرفته و مربوط شوند تا قابلیّت کلّ ماشین مشخّص گردد.


بیشتر بخوانید

تعالیم

حضرت صلاح الدین علی نادرعنقا

 
 

تعالیم

حضرت شاه مقصودصادق عنقا

لزوم عرفان در چیست؟

پروفسور صادق عنقا در کتاب «سحر» سؤال اساسی زیر را مطرح نموده و ما را به پاسخ آن رهنمون می­گردند. سؤال بدین شرح می­باشد: «آیا اگر مردم، درست کردار و پاک و منزّه باشند و قوانین اجتماعی خود را رعایت بکنند و درعین حال از جهات تعبّدی عقاید هم پیروی ننمایند چنانچه این مردم دین نداشته باشند ضرر می­کنند؟ اگر به این سؤال توانستیم پاسخ مثبت بدهیم لزوم عرفان روشن می­شود.» ...

بیشتر بخوانید

اتحاد دماغ (مغز) و قلب

مولاناالمعظّم حضرت صلاح­الدّین علی نادر عنقا، پیر اویسی، تعلیم می­فرمایند که : 'انسان یک واحد حقیقی و جامع است' و 'کشف «من» حقیقی که منبع و سرچشمۀ علم مکنون در انسان است، سیر و سفر خودشناسی را میسّر می­نماید تا انسان قادر به شناخت خود در یک کلّیّت و یگانگی همه­جانبه باشد.' ...

بیشتر بخوانید

خلوت دل

«وقتی که نور در دل داخل شود، بازگردد و وسیع شود و علاماتش دوری گزیدن از دارالغرور است و بازگشت به دارالخلود.» رسول اکرم حضرت محمّد(ص) ...

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

Awesome Image